Consultative Dog - Projektledning & Broker av IT-tjänster i Stockholm

ConsultativeDog-logo-2-148-44.png
 
 • Projektledning
 • Broker av IT-tjänster (Hur hittar du ett IT utvecklingsföretag?)

"Sniffing up the Business Alley - Goes where you don't"

 
 
AGIL OCH TRADITIONELL PROJEKTLEDNING & BROKER AV IT-TJÄNSTER

AGIL OCH TRADITIONELL PROJEKTLEDNING & BROKER AV IT-TJÄNSTER

Internationell projektledning

Thomas Lidforss International har erfarenhet från mer än 15 års internationell projektledning inom IT och Telekom området. De fleste av projekten har blivit baserade på PMI och några på XP, Extreme Programming en smidig ("Agile") process. Ericsson utvecklade PROPS har också använts i telekom projekt. PROPS har numera ersatts av XLPM - eXcelLence in Project Management.

Vi använder följande verktyg; Google Apps, Google Drive, DropBox, Microsoft Office och Onedrive, Projectplace, Skype, Slack, Trello för att administrera och organisera projektgrupper.

Projekttjänster

 • Affärsutvecklings- och teknologianalys
 • Specifisering av funktionella och tekniska krav
 • Anskaffelseprocesser (RFI / RFP / SSA-avtal)
 • Projektledning, agil och traditionell (vattenfall)
 • Outsourcing av software- och programvaruutveckling
 • Val av olika lösningar och följa upp leverantörer

PPS baserad projektmodell

EN REKOMMENDERAD MODELL FOR GENOMFÖRING AV DIGITALISERINGSPROJEKT I OFFENTLIG VERKSAMHETER.

EN REKOMMENDERAD MODELL FOR GENOMFÖRING AV DIGITALISERINGSPROJEKT I OFFENTLIG VERKSAMHETER.

För information om PPS baserad projektmodell läs här (på norska).

XLPM - Excellence in Project Management

XLPM består av (Wikipedia - CC SA 3.0 ):

XLPM delar in arbetet och de tillhörande rollerna i tre olika områden, styrande (affären), ledande och det operativa arbetet. Dessa symboliseras konsekvent med färger, rött för styrande, blått för ledande och gult för arbetet.
För projektet har XLPM sex tollgate-beslut som garanterar en affärsmässig/ekonomisk styrning av projektet. Dessa tollgates (TG) benämns;

 • TG0 Beslut att starta projektanalys
 • TG1 Beslut att starta projektplanering
 • TG2 Beslut att etablera projektet och starta projektgenomförandet
 • TG3 Beslut att fortsätta genomförandet enligt ursprunglig eller reviderad plan
 • TG4 Beslut att överlämna projektets slutresultat till intern mottagare och extern kund (i förekommande fall)
 • TG5 Projektets slutresultat accepterat, beslut om att starta projektavslutning

De viktigaste dokumenten för projektet är:

 • Projektbeställning, ett dokument som initierar en analys- eller planeringsfas. Skrivs av projektets sponsorer (beställare).
 • Projektplan, ett dokument som fastställer ett projekts genomförande. Beslutas vid TG2.
 • Statusrapport, ett dokument som projektledaren skriver under projektets gång och avhandlar statusen i projektet. Mottagare är sponsor, styrgrupp och andra viktiga intressenter.
 • Slutrapport, skrivs av projektledaren efter ett TG5 beslut tagits. Det beskriver projektets utförande och säkrar kunskapsåterföringen till organisationen.

Projektplanering - Thomas Lidforss International

"Thomas Lidforss International är den enda som erbjuder hjälp med projektplanering eller projektledning i Bandhagen. Kunnande och kostnad kan variera mellan olika konsulter inom projektplanering och du bör kontrollera med flera som arbetar med att projektplanera och projektleda projekt i Stockholms län som där Bandhagen ligger.

Glöm inte att priserna på hjälp med projektplaneringen och projektledningen oftast är lägre på en mindre ort och därför är det en fördel att undersöka med andra experter på projektplanering från en något mindre ort liknande Bandhagen. Det inte finns så många som erbjuder stöd att projektplanera på samma ort som Thomas Lidforss International och då där ni naturligt vis börja kolla med Thomas Lidforss International först eftersom de är bra på projektplanering."

Ref: http://www.projektplanering.eu/Stockholms-lan/Bandhagen/Thomas-Lidforss-International

Broker av IT-tjänster

För VD, marknadschef, CIO i företag

IT-tjänster för ditt företag är kritiska idag, och måste ge support till försäljning, marknadsföring och företagsspecifika processer samt integreras med alla typer av molntjänster. Hur hittar du en effektiv IT-lösningsleverantör?

Vi kan hjälpa dig med IT-lösningar, bemanning, projekt, experter, konsulter för affärsutveckling. För att underlätta för ett effektivt möte- / konsultation kan du se checklistan nedan. Vi ger dig konfidentiella kommentarer och rekommendationer omgående.

Namn *
Namn
Söker du hjälp med utveckling och lösningar för

För företag inom IT-utveckling och underhåll

Vi kan hjälpa dig med klassifikation  av dina tjänster, konkreta försäljning och marknadsföring uppdrag för att få nya kunder och /eller nya marknader. Vänligen ge oss feedback och önskemål via formuläret nedanför eller andra dokument för att beskriva ditt företag med tjänster / teknologi fokus. 

Namn *
Namn
Vilken programmering och teknologi brukar ni erbjuda?

Skype id: mpnow1

Annons