Consultative Dog - Prosjektledelse & Broker / Megler av IT-tjenester i Oslo

ConsultativeDog-logo-2-148-44.png
 
 • Prosjektledelse
 • Broker / Megler IT-tjenester (Hvordan finner du et IT-utviklingsselskap?)

"Sniffing up the Business Alley - Goes where you don't"

 
 
Prosjektledelse Oslo Norge

Prosjektledelse Oslo Norge

Internasjonal prosjektledelse

Thomas Lidforss International har erfaring fra mer enn 15 års internasjonal prosjektledelse innen IT og Telekom området. De fleste av prosjektene har blitt basert på PMI og noe på XP, Extreme Programming en smidig ("Agile") prosess. PROPS utviklet av Ericsson har også brukts i telekom prosjekt. PROPS ar byttes ut av XLPM - eXcelLence in Project Management. For informasjon om XLPM, se denne side.

Vi bruker følgende verktøy; Google Apps, Microsoft Office og Onedrive, Projectplace, Skype, Slack, Trello for å administrere og organisere prosjektgrupper.

Prosjekttjenester

 • Forretnings- og teknologianalyse
 • Spesifisering av funksjonelle og tekniske krav
 • Anskaffelseprosesser (RFI / RFP / SSA-avtaler)
 • Prosjektledelse, smidig og tradisjonal
 • Outsourcing av software-utvikling
 • Valg av ulike løsninger og følge opp leverandører

Prosjektveiviseren - En PPS basert prosjektmodell

En rekommendert modell for gjennomføring av digitaliseringsprosjekter i offentlige virksomheter.

En rekommendert modell for gjennomføring av digitaliseringsprosjekter i offentlige virksomheter.

Dokumentmaler:

Gevinstrealiseringsplan
En Gevinstrealiseringsplan er et ledelsesprodukt som opprettes i Planleggingfasen og oppdateres ved hver faseavslutning.

Malen legger til rette for at de viktigste informasjonselementene er dekket og ingen punkter skal utelates. Det er imidlertid viktig å presisere at innhold og tekstmengde i de enkelte punktene kan tilpasses den enkelte virksomhets behov.

Interessentregister
Resultatet fra interessentkartlegging, analyse og tiltaksutforming dokumenteres fortløpende i et interessentregister. Det er utarbeidet en mal for interessentregister, utformet som en tabell i excel-format.

Malen består av følgende arkfaner:

 • Startside med brukerveiledning
 • Interessentregister
 • Interessentmatrise
 • Tiltaksplaner og status

Prosjektbegrunnelse
Formålet med prosjektbegrunnelsen er å skape en omforent forståelse av prosjektets berettigelse og forventning til prosjektets betydning for virksomheten. Dette som en del av beslutningsunderlaget for om prosjektet skal gjennomføres eller ikke.

Prosjektforslag
Et Prosjektforslag brukes for å gi et fullstendig og fast fundament for initieringen av prosjektet, og opprettes i Konseptfasen.

Prosjektmandat
Et Prosjektmandat er et ledelsesprodukt som skal foreligge ved BP1, og gir grunnlaget for beslutningen om oppstart av konseptfasen i et prosjekt. Prosjektmandatet er utgangspunktet for konseptfasens utarbeidelse av et Prosjektforslag.

Sluttrapport
En sluttrapport er et produkt som lages under avslutningen av et prosjekt og dokumenterer hvordan prosjektet har gått.

Styringsdokument
Formålet med Styringsdokumentet er å definere prosjektet, danne grunnlaget for riktig prosjektledelse og vurdere om det totalt sett blir vellykket.

Hvem er Thomas Lidforss - Prosjektledelse i Oslo?

Se presentasjon av Thomas Lidforss

Megler av IT-tjenester

For daglig leder, markedssjef, IT-sjef (CIO) i bedrifter

IT-tjenester for din bedrift er kritiske i dag, og må støtte salg, markedsføring og bedriftsspesifikke prosesser samt integrert med alle typer av skytjenester. Hvordan finner du en effektiv IT-løsningsleverandør?

Vi kan hjelpe deg med IT-løsninger, bemanning, prosjekter, eksperter, konsulenter for næringsutvikling. Til rette for en effektiv møte- / konsultasjon kan du se sjekkliste nedenfor. Vi vil gi konfidensiell tilbakemelding omgående.

Navn *
Navn
Søker du hjelp med utvikling og løsninger for

For bedrifter innen IT-utvikling og vedlikehold

Vi kan hjelpe deg med klassifisering av dine tjenester, konkrete salg og markedsføring oppgaver for å nå nye kunder og / eller nye markeder. Vennligst gi tilbakemelding via skjemaet nedenfor eller andre supplerende dokumenter for å beskrive din bedrift og tjenester / teknologi fokus.

Navn *
Navn

Skype id: mpnow1

Annonse