Senior rådgivare och virtuella CEO tjänster i Stockholm

ConsultativeDog-logo-2.png
 
 • Seniorrådgivare
 • Virtuell CEO

"Sniffing up the Business Alley - Goes where you don't"

 

Consultative Dog

"Consultative Dog" är ett varumärke som används för tjänster som seniorrrådgivare och virtuell VD, projektledning IKT lösningar och affärsutveckling / tekniska analyser / utredningar. Tjänster från Thomas Lidforss International i Oslo, Norge og Stockholm, Sverige samt med partners i olika delar av världen. För olika konsulttjänster rekommenderas användning av Statens Standard Avtaler (SSA). Läs mer om detta här.

Seniorrådgivare

Tjänster för analys av och nya möjligheter för förbättringar

Affärsutveckling och marknader

Thomas Lidforss är Senior Business Advisor i Axis Blueschild för internationell affärs och marknadsutveckling. Vi erbjuder följande tjänster:

 • Exportmöjligheter
 • Exportutveckling
 • Marknadsutveckling
 • Internationalisering
 • Investeringar & uppköp
 • Sourcing tjänster

Hur vi skapar värde?

Sätta upp projekt
Vi startar vårt närmande till marknaden efter att ha förberett nödvändiga marknadsföringshjälpmedel på lokala språket och samlat relevant kontakt data.

Målsättning
Vi optimerar resultaten med en analys och val av köpare som matchar produkter och strategi hos våra klienter.

Närvaro
Genom våra lokalkontor  får våra klienter närvaro på marknaden från första dagen.

Taktisk process
Försäljning lokalt på stora marknader kan inte uppnås enbart med e-post. Det krävs en systematisk kommunikation med potentiella köpare.

Tid till marknaden  & utvecklingskostnader
Vår expertis, organisation och närvaro på marknader gör det möjligt för oss att minimera tid till marknaden och utvecklingskostnader.

Se presentation av Axis Blueschild - Internationell affärs och marknadsutveckling och kontakta oss för hur vi kan hjälpa till att nå nya marknader.

Intresserad av att bli en regional partner? Se denna presentation (på engelska) av Axis Blueschild - Regional Partner.

Forskning och Innovation

Hur kan jag få hjälp med finansiering og analys av EU Horizon 2020 (H2020) forskning och innovationsprojekt? Använd Thomas Lidforss med expert profil EX2015D258394. 

Virtuell CEO

Vad gör en virtuell CEO? Fokus för en virtuell CEO är att ge support till existerande CEO / Styrelser / Representant / Grundare / VC / Angel Investor så mycket som möjligt både från administrativt och strategiskt perspektiv inkluderande:

 • Förstå företagets vision og mission bra
 • Hantera människor i projekt och team oavsett var
 • Snabba marknadsutredningar
 • Strategisk marknadsföring och bygga upp märkesvara (online)
 • Prata med nye potensiella kunder för affärsutveckling
 • Generera ideer til nya tjänster / produkter
 • Administrera e-post / möten / avtal
 • Ge förslag till ny strategisk eller taktisk riktning för andra
 • Ge förslag på värdeskapande och förbättringar

Diskutera med Thomas vad du önskar att förbättra.

Skype id: mpnow1

Vänligen kontakta Thomas Lidforss, din lokala seniorrådgivare i Stockholm, Sverige för ett möte och gratis rådgivning.

Namn *
Namn
Vänligen specificera vilka tjänster du önskar hjälp med i meddelande
Frågor
Vänligen specificera vad du behöver hjälp med?
Annons