Seniorrådgiver og virtuell CEO tjenester i Oslo

ConsultativeDog-logo-2.png
 
 • Seniorrådgiver
 • Virtuell CEO

"Sniffing up the Business Alley - Goes where you don't"

 

Consultative Dog

"Consultative Dog" er et varumerke som brukes for tjenester som seniorrrådgiver og virtuell daglig leder, prosjektledelse IKT løsninger og forettnings / teknisk analyse / undersøkelser. Tjenester fra Thomas Lidforss International i Oslo, Norge og Stockholm, Sverige samt med partners i ulike deler av verlden. For ulike konsulenttjenester rekommenderes bruk av Statens Standard Avtaler (SSA). Les mer om dette her.

Seniorrådgiver

Tjenester for analyse av og nye muligheter for forbedringer

Internasjonal bedrifts og markedsutvikling

Thomas Lidforss er seniorrådgiver i Axis Blueschild for internasjonal bedrifts og markedsutvikling. Vi tilbyr folgende tjenester:

 • Eksport kapasitet
 • Eksport utvikling
 • Markedsutvikling
 • Internasjonalisering
 • Investeringer & oppkjøp
 • Sourcing tjenester

Hvordan skaper vi merverdi?

Starten av prosjektet
Vi starter markedstilnærming først etter å ha forberedt alle nødvendige markedsføringsverktøy på det lokale språket og samlet relevante kontaktdata.

Målretting
Vi optimaliserer resultatene av analytiske undersøkelser og valg av kjøpere, som passer til produktegenskaper og strategi for våre kunder.

Tilstedeværelse
Gjennom våre lokale kontorer viser vi våre kunder fra dag én tilstedeværelse i markedet.

Kommunikasjonsprosessen
Salg i store markeder kan ikke oppnås gjennom en e-post, men krever en svært systematisk kommunikasjonsprosess med potensielle kjøpere.

Tid til markedet & utviklingskostnader
Vår kompetanse, vår organisasjon og vår tilstedeværelse i markedet gjør oss i stand til å redusere tiden til markeder og utviklingskostnader.

Se presentasjon av Axis Blueschild - Internasjonal bedrifts og markedsutvikling og kontakt Thomas Lidforss for hvordan du få hjelp å nå nye markeder.

Intressert av å bli en regional partner? Se denne presentasjon (på engelsk) av Axis Blueschild - Regional Partner.

Forskning og Innovasjon

Hvordan kan jeg få hjelp med finansiering og analyse av EU Horizon 2020 (H2020) forskning og innovasjonsprosjekt? Bruk Thomas Lidforss med ekspert profil EX2015D258394. 

Virtuell CEO

Hva gjør en virtuell CEO? Fokus for en virtuell CEO er å bistå eksisterende CEO / styreleder / Representant / Grunder / VC / Angel Investor så mye som mulig både fra administrativt og strategisk perspektiv inkludert:

 • Forstå selskapets visjon og misjon godt
 • Håndtere mennesker i prosjekt og team uansett hvor
 • Hurtigmarkedsundersøkelser
 • Strategisk markedsføring og merkevarebygging (online)
 • Snakke med nye potensielle kunder for næringsutvikling
 • Generere ideer til nye tjenester / produkter
 • Administrere e-post / møter / avtaler
 • Gi innspill til ny strategisk eller taktisk trekk av andre
 • Gir nye strategiske og taktiske forslag til å forbedre merkevaren og verdi

Diskuter med Thomas hva du ønsker å forbedre.

Skype id: mpnow1

Vennligst kontakt Thomas Lidforss, din lokale senior rådgiver i Oslo, Norge for et møte og gratis rådgivning.

Navn *
Navn
Vennligst spesifisere hvilke tjenester du ønsker hjelp med i melding
Spørsmål
Vennligst spesifiser hva du trenger hjelp med?
Annonse