Styrelsetjänster i Stockholm

ConsultativeDog-logo-2.png
 
  • Vidareutveckla företagets digitala kompetens & Upplev att vara "Digital"
  • Generera eller vidareutveckala affärsmodellen & Värdeerbjudandet

"Sniffing up the Business Alley - Goes where you don't"

 

Consultative Dog

"Consultative Dog" är ett varumärke på tjänster som tillhandhålls av Thomas Lidforss International i Oslo, Norge, Stockholm, Sverige och med internationella partners för andra marknader. 

Styrelserådgivare

Tjänster för analys av potentialen för förbättringar

  • Företaget
  • Försäljning och marknadsföring
  • Produkter och lösningar
  • Hemma och internationella marknader
  • Konkurrenter
  • Affärsutveckling

Consultative Dog - Digital kompetens för företagets styrelese och ledning

Förlorar du nya affärsmöjligheter för ditt företag på grund av att företagets styrelse saknar tillräcklig digital kompetens och kunskap om nya affärsmodeller som vänder upp och ner på befintliga? 

Utveckla digital strategier för ditt företag, förbättra affärsmodeller och planer. Gör detta till en obligatorisk standard aktivitet på agendan. Granska styrelse och företagsledningen och ändra eller lägg till saknad kompetens. Se upp för nya affärsmodeller och konkurrenter (nya eller potentiella). 

Generera eller vidarutveckla affärsmodeller och värdeerbjudanden

Använd hjälpmedel och modeller från Strategyzer för att förbättra och kartlägg:

"Environment Map hjälper dig att förstå din miljö och yttre omgivning som du tillhandahåller produkter och lösningar för"
"Business Model Canvas hjälper dig att skapa värde för ditt företag"
"Value Proposition Canvas hjälper digatt skapa värdeerbjudanden för dina kunder"

Registera och skapa ett konto på Strategyzer.com för att få access till on-line hjälpmedel och gratis guider.

Sample of the Business Model canvas

Sample of the Business Model canvas

En förenklad men mycket användbar off-line version (ppt som enkelt kan editeras) av Business Model Canvas på engelska och norska finns för nedladdning från Innovation Norway

En bra svensk version har skapats av Carl Henriksson på www.milestones.se

BMC på svenska

BMC på svenska

BMC Modellen - De 9 stegen att bearbeta

1 - Kundsegment

För vilka skapar vi värde?
Vilka är våra viktigaste kunder?

Kategorier
- massmarknad
- nische
- diversifierad
- multi

2 - Kundrelationer

Vilken slags relation förväntar sig vart och ett av kundsegmenten att vi skall skapa och upprätthålla?
Vilka relationer har vi redan skapat?
Hur är relationerna integrerade med resten av affärsmodellen?
Hur mycket kostar relationerna att upprätthålla?

Kategorier
- personlig kontakt
- dedicerad personlig kontakt
- självbetjäning, automatiserade tjänster
- commuinities
- gemensamt skapande av material

3 - Kanaler

Genom vilkakanaler vill våra kunder bli nådda?
Hur når vi dem idag?
Vilka kanaler fungerar bäst?
Vilka kanaler är mest kostnadseffektiva?
Hur integrerar vi kanalerna med kundernas rutiner?

Faser:
1.Känedom - hur skapar vi kännedom?
2.Utvärdering - hur hjälper vi våra kunder utvärdera?
3.Köp - hur låter vi våra kunder köpa våra produkter?
4.Leverans - hur levererar vi vårt erbjudande?
5.Efter köp - hur erbjuder vi kundtjänst efter köpet?

4 - Erbjudanden

Vilket värde är det vi erbjuder våra kunder?
Vilket problem är det vi löser för våra kunder?
Vilken paketering av varor och tjänster erbjuder vi?
Vilka behov är det vi löser för våra kunder?

Kategorier
- nyhet
- prestanda
- anpassning
- design
- varumärke/status
- pris
- besparingar
- minskad risk
- åtkomlighet
- bekvämlighet(användbarhet)

5 - Nyckelaktiviteter

Vilka nyckelaktiviteter krävs för vårt erbjudande?
-för våra distributionskanaler?
-för våra kundrelationer?
-för våra intäktströmmar?

Kategorier
- produktion
- problemlösning
- plattform/nätverk

6 - Nyckelresurser

Vilka nyckelresurser krävs för vårt erbjudande?
-för våra distributionskanaler?
-för våra kundrelationer?
-för våra intäktströmmar?

Typ av resurser
-fysiska
-immateriella
-mänskliga
-finansiella

7 - Nyckelpartners

Vilka är våra nyckelpartners?
Vilka är våra viktigaste leverantörer?
Vilka nyckelresurser erhåller vi från partners?
Vilka nyckelaktiviteter utförs av partners?

Motiv för partnerskap
-optimerinng och ekonomi
-minska risker och osäkerheter
-tillgång till särskilda resurser och aktiviteter

8 - Intäksströmmar

För vilket värde är våra kunder verkligen beredda att betala?
För vilket värde betalar kunderna idag?
Hur betalar kunderna idag?
Hur skulle kunderna vilja betala?
Hur mycket bidrar varje intäktsström till verksamheten?

Typer
-försäljning av tillgång/vara
-avgift för användning
-prenumeration
-uthyrning
-leasing
-licensiering
-mäklararvode
-reklamfinansiering

Fast pris
-listpris
-baserat på prdouktegenskaper
-baserat på kundsegment
-baserat på volym

Dynamiskt pris
-genom förhandling
-yield management (t.ex. flygbiljetter)
-realtidsmarknad (t.ex. råvaror)

9 - Kostnadsstruktur

Vilka är de viktigaste kostnaderna i vår affärsmodell?
Vilka nyckelresurser är mest kostsamma?
Vilka nyckelaktiviteter är mest kostsamma?

Är företaget mest
-kostnadsdrivet (slimmad organisation, lågprisebjudande, hög automatisering)
-värdedrivet (inriktat på värdeskapande, premiumerbjudande)

fasta kostnader (löner, hyror, maskiner)
variabla kostnader
skalekonomi baserat på volym
skalekonomi baserat på omfattning av erbjudandet

En analys med svar på dessa frågor resulterar i en rapport med förslag på förbättringar och introduktion av nya produkter / tjänster.  Sedan görs en utvärdering av förslagen i en ekonomisk värdeanalys.

Studera KPCB's årliga #InternetTrends @KPCB 2017 rapport, se nedan med hotlänk.


Skaffa erfarenhet av att använda digitala tjänster från de bästa:

Facebook - Socialt nätverkande, grupper, sidor, annonser, meddelandetjänster
Hanapin Marketing - PPC marknadsföring
HubSpot - Tjänster för försäljning, marknadsföring (inbound och automation), CRM
Insidesales - Sales acceleration platform, Predictive Analytics
Insightsquared - Analytics
LinkedIn - Social Networking, Groups, Company Pages, Ads,"CRM", Lead generation, Marketing
Localytics - User Insights, Smart Targeting, Marketing Automation
Marketo - Tjänster för försäljning, marknadsföring (inbound och automation) med processer för kundengagemang
ProjectPlace - Samarbets och projektledning
SalesEngine - Försäljning
Slack - Samarbetstjänster och aggregering av andra tjänster för grupper och företag
Strategyzer - Hjälpmedel och guider för hur du skapar och vidareutvecklar affärsmodeller och värdeerbjudanden
Trello - Samarbets och projektledning i Kanban stil
Twitter - Socialt nätverkande och meddelandetjänster med annonser och analys
Whatsapp - Mobil meddelande och samtalstjänster

Styrelsetjänster


Thomas  Lidforss International har 8+ år av handgripligt arbete och erfarenhet i Silicon Valley från inkubator, startup företag och riskkapital (VC). Ett stort nätverk av startuppersoner, företag, föreningar och konsulter på bland annat följande platser; Danmark, Finland, Norge, Sverige, UK och USA.

Thomas kommer att jobba med:
- Styrelsen och ledningsgruppen för att tillhandahålla rådgivande tjänster
- Mötas med chefer som ansvarar för digitalt förändringsarbete
- Om det behövs, tillhandahålla projektledning
- Medlem i styrningsgruppen för digital förändringsarbete 

Ditt företag vill uppnå:
- Tillgång till erfaren exekutiv person
- Objektiva råd om ditt företags strategy för digitial transformering
- Analys av konkurrenter och utveckling in din industri
- En tjänst där du betalar så länge du behöver tjänsten "pay-as-you-go" med en bestämd och överskommen minimum betalning

Ref: Article from Ian Cox http://thebusinessleader.co.uk/2015/11/26/addressing-the-boards-digital-skills-gap/ 

Ref: Artikel i VA, Digital kompetens behövs i ledning och styrelse

"Expand your digital horizons, kontakta Thomas och förbättra din digitala kompetens." 

Skype id: mpnow1

Kontaka Thomas Lidforss International för konsultation och/eller möte

Namn *
Namn
Vänligen specificera frågor och områden av intresse
Frågor
Behöver hjälp med?
Annons