Startup Studio tjänster i Stockholm i samarbete med Innvation Lab

INNVATION-LAB.png
  • Startup tjänster
  • Innovation
  • Produktutveckling
  • Programutveckling
  • Gemensam utveckling
  • Distribuerade team 

"Tillsammans gör vi det omöjliga möjligt"

 

Source of Lean Startup: A revised & extended version of Dave Landis schema by AXA Digital Agency

Startup Studio Tjänster

Innvation Lab

Innvation Lab är ett specialist programvaru företag som har vuxit ut av Innvation i Estland. Innvation Lab erbjuder nu startup tjänster i Stockholm, Sverige i samarbete med Innvation Lab i Estland, Finland och Ukraina. Innovationskraft via ett innovationslabb för att förädla värdet av startup företag. Vi har mer än tio år av erfarenhet av affärs och teknisk kompetens med en startup kultur.

Innvation Lab specialiteter:

Startups, Programutveckling, Java, Javascript, Python, Maskininlärning, Blockchain, Microservices, Mobile, Produktutveckling och AI.

Vi tror på motiverade team med ansvar, engagemang, pålitlighet, transparens, öppen kommunikation med flexibla arbetstider och en smart infrastruktur med tools som möjliggör arbete där du är just nu. Vi ger konkret värde till våra kunder och "tillsammans kan vi göra det omöjliga möjligt."

Vi kan hjälpa dig att bygga tekonologin och delarna för din innovation, produkt och utveckla affärside, kund och markandsområden.

Att använda teknologi och data till att skapa innovation

Ett exempel på ett innovativt område där Innvation Lab har bra erfarenhet:

Maskininlärning - "Vetenskapen att få datorer att agera utan att uttryckligen programmeras "

Maskininlärning har väsentligt förändrat hur vi löser vissa uppgifter. Vi behöver inte längre skapa algoritmer som utför komplexa uppgifter. Nu bygger vi algoritmer som kan lära sig att utföra dessa uppgifter själva och göra datadrivna förutsägelser och beslut.

Några av våra ingenjörer på Innvation Lab började använda maskinlärning i slutet av 1990-talet och var pionjärer i att utveckla algortimer för mönsterigenkänning. Nu förstår varje gruppmedlem klart hur man effektivt kan använda maskininlärning, och vi tror starkt på att det är ett viktigt verktyg för en IT-teknikleverantör.

Klassisk maskininlärning (vilket betyder icke-neuralt nätverk) algoritmer är ofta mer lämpade för att lösa tydligt definierade problem. Det kräver noggrannhet konstruktion av features och dataföreberedelse, men de kan vara mycket effektiva på begränsade dataset, samt betydligt bättre än Neural Networks.

Vi har skapat flera klassiska algoritmlösningar för företag och startups i USA och Europa som för närvarande löser verkliga uppgifter som anomali, upptäckt, klassificering och prognoser.

Det finns vissa problem på specifika områden som kräver att du använder Deep Learning (Neural Network) algoritmer, men det framgångsrika genomförandet av sådana algoritmer beror enormt på tillgången på tillräckliga datamängder, och detta resulterar ofta i motgångar.

Varför Innvation Lab?

Vi vill hjälpa dig och ditt företag till vidare framgångar. Har du tid med ett kort möte eller samtal för att diskutera möjligheter?

Innvation Lab är specialister på gemensam utveckling och använding av distribuerade team.

Kontakta Innvation Lab i Stockholm eller se för mer information Innvation Lab web

Namn *
Namn

Forskning och Innovation i din startup?

Lean Startup - Leanstack

Se information på engelska här.

Lean Startup - Development Phases

Se information på engelska här.

Annons