TechXcellence -  Eksperter på IT prosjekt, bedriftsprosesser og utvikling innen IT i Oslo, Norge.
Ring oss!

 • Utvikling og vedlikehold av programvare?
 • ERP og bedriftsapplikasjoner?
 • BI og data management?

Vi kan hjelpe deg med IT løsninger, bemanning, prosjekt og eksperter, konsulenter for forretningsutvikling!

 
 

Kompetanse for forretningsområdene


Vår kompetanse er gruppert etter områder av virksomheten og teknologi. Vi kjenner ulike kommersielle løsninger i følgende teknologiområder:

ERP og Business Applications Eco-System:

 • ERP systemer (SAP, Oracle, IFS, Microsoft, Infor, Sage)
 • CRM-systemer (Oracle, Microsoft)
 • Samarbeid av ERP-systemer med andre forretningsapplikasjoner i bruks IT miljø (WMS, SCM, APS, MES, DMS-programmer), EAI løsninger

Note:

WMS - Warehouse Management Software
SCM - Supply Chain Management Software
APS - Accounting Practice Management Software
MES - Manufacturing Execution System Software 
DMS - Document Management System Software

Business Intelligence og Data Management:

 • BI-løsninger (SAP, IBM, Oracle, Microsoft, Infor, SAS)
 • Data Warehouse (Microsoft, Oracle, IBM, SAP, SAS)

IT & Nettverk Infrastruktur, inkludert:

 • LAN / WAN-nettverk (Cisco, HP, Huawei, Juniper, Intel, Extreme Networks)
 • Server-løsninger, datasentre, lagring (IBM, HP, EMC, Fujitsu, HDS, NetApp)
 • Virtualization, Cloud Computing (Microsoft, Oracle, IBM, HP, VMWare, Citrix)
 • IP-telefoni Unified Communications (Cisco, Avaya, Alcatel-Lucent, Huawei, Microsoft)
 • Sikkerhet (Cisco, HP, Huawei, Checkpoint, Symantec, RSA)

Leverandører av teknologier
Vi tilbyr omfattende kunnskap om produkter og teknologi portefølje av ledende IT-leverandører, inkludert:

 • Microsoft
 • SAP
 • Oracle
 • IBM
 • HP
 • SAS
 • Infor
 • Cisco
 • Juniper
 • Huawei
 • Intel

TechXcellence Tjenester

Eksperter og IT konsulenter
Programvare, utvikling og vedlikehold
Produktsjefer og markedsintroduksjon (Product Management & Commercialization)

Programvare Fabrikk

For utvikling av programvare bruker vi vår kunnskap om følgende teknologier:

Plattformer og programmeringsverktøy, blant annet:

 • Programmeringsspråk (C / C ++, Java, C #, PHP, Visual Basic, Python, Perl, Ruby, Delphi / Object Pascal, Visual Basic .NET, AJAX, Javascript, Hibernate)
 • Plattformer (Microsoft .NET Framework, Visual Studio)

Databaser:

 • Databaser (Microsoft SQL Server, DB2, Oracle Database, Firebird, MySQL, PostgreSQL)
 • spørrespråk av databaser (SQL, PL / SQL)
 • Programmeringsgrensesnittet av databaser (ODBC, JDBC)

Web-applikasjoner:

 • Programmeringsspråk (ASP, .NET, Javaserver Pages, Javascript, AJAX, JScript, VBScript)
 • www servere (Apache, IIS, Google)
 • grafiske verktøy for en etablering av www nettsider og portalløsninger


Systemplattformer og Middleware, inkludert:

 • Operativsystemer (Windows Server, AIX, OS X, Linux, Unix, Novell NetWare, Solaris, Red Hat, SuSE)
 • Mobile operativsystem (Windows Phone, Android, iOS, Blackberry OS)
 • Middleware (CORBA, COM +)
 • System plattformer (Microsoft, IBM, HP, Oracle teknologier)
 • Applikasjonsservere (JBoss, Oracle WebLogic, WebSphere Portal, .NET, Apache Tomcat, BizTalk Server, webMethods Integration Server, etc.)

TechXcellence har kunder i følgende bransjer

 • Telekom og media
 • Bank og finansbedrifter
 • El, bygg og transport
 • Byer og politi
 • Utdanning og universitet

TechXcellence fokus

Kontakt TechXcellence

Vennligst kontakt Thomas Lidforss, din rådgiver for TechXcellence i Oslo, Norge for et møte og gratis rådgivning.

Name *
Name
Søker du hjelp med:
Vennligst spesifere i "message"
Søker du hjelp med utvikling og løsninger for:
Vennligst spesifere i "message"

Statens Standardavtaler

Vi rekommenderer bruk av Statens Standardavtaler (SSA) for en felles bas mellom kunde och leverandør.
De finnes i ulike versjoner for utvikling, vedlikehold og konsulenttjenester.

TechXcellence har fokus på 

 • Smidigavtalen (SSA-S) og Utviklings- og tilpasningsavtalen (SSA-T) for utvikling
 • Vedlikeholdsavtalen (SSA-V) for vedlikehold
 • Driftsavtalen (SSA-D) for drift

Bistandsavtalene (SSA-B og SSA-B enkel)

Bistandsavtalene er beregnet for kjøp av konsulenttimer under ledelse av kunden. Konsulentens ansvar er, innenfor avtalt tid og pris, begrenset til å yte faglig bistand i aktiviteter styrt av kunden.

FILER:

Driftsavtalen (SSA-D)

Driftsavtalen brukes til kjøp av standardiserte driftstjenester fra en ekstern driftsleverandør. Driftskjøp kjennetegnes ved at de går over flere år, og avtalen legger til rette for at endringer håndteres på en ryddig måte i hele avtaleperioden.

FILER:

Kjøpsavtalen (SSA-K)

Kjøpsavtalen skal først og fremst brukes til kjøp av standard utstyr og programvare, eventuelt en miks av hyllevareprodukter som leverandøren har satt sammen for å dekke kundens behov.

FILER:

Oppdragsavtalen (SSA-O)

Avtalen er beregnet for et oppdrag som ved utlysning er klart beskrevet av kunden hvor konsulenten får et selvstendig ansvar for å levere et ferdig produkt til avtalt tid og pris.

FILER:

Programutviklingsavtalen (SSA-U) - utgått

Programutviklingsavtalen har utgått fra SSA-porteføljen. Virkeområdet til SSA-U inngår nå i nye Utviklings- og tilpasningsavtalen (SSA-T).

Rammeavtalen (SSA-R)

Rammeavtalen brukes til å dekke fremtidige behov som skal dekkes av en eller flere rammeavtaleleverandører i en tidsavgrenset avtaleperiode.

FILER:

Smidigavtalen (SSA-S)

Avtalen er beregnet på større programvareanskaffelser hvor det skal benyttes smidig utviklingsmetodikk.

FILER:

Utviklings- og tilpasningsavtalen (SSA-T)

Utviklings- og tilpasningsavtalen skal brukes i tilfeller hvor det er behov for å planlegge og spesifisere leveransen nærmere. Avtalen legger derfor opp til et tett samarbeid mellom kunde og leverandør. Ved behov for enklere kjøp av hyllevareprodukter, kan kjøpsavtalen (SSA-K) vurderes benyttet i stedet.

FILER:

Vedlikeholdsavtalen (SSA-V)

Vedlikeholdsavtalen brukes til kjøp av vedlikeholds- og visse forvaltningstjenester for utstyr og programmer. Vedlikeholdsavtalen kan brukes til løsninger som er kjøpt over både SSA-K, SSA-T og SSA-S.

FILER:

Annonse